Biroul Istoriilor de Credit
"VIA SCOPE" S.R.L

DESPRE NOI

Biroul Istoriilor de Credit „Via Scope” este compania care oferă clienților săi instrumente moderne de luare a deciziilor privind credibilitatea potențialilor clienți.
Astfel, se asigură rata minimă de credite neperformante, fapt ce, cu siguranță, stimulează îmbunătățirea portofoliului de oferte pentru potențialii clienți.
Concomitent, se facilitează interacțiunea dintre potențialii clienți și companiile de creditare, acționând pozitiv asupra educației financiare a populației.


Obiectivul de bază al companiei constă în recepţionarea, stocarea, prelucrarea şi prezentarea informaţiei (rapoarte de credit) care caracterizează respectarea de către debitori a obligaţiilor financiare.

Obiectul de activitate al Biroului Istoriilor de Credit „Via Scope” se referă la:

 • Colectarea și prelucrarea datelor privind portofoliul de clienţi – persoane fizice și juridice ale companiilor de creditare;
 • Oferirea rapoartelor istoriei creditare, în strictă corespundere cu legislația în vigoare;
  1. Evaluării capacității de rambursare, determinării gradului de îndatorare
  2. Identificării şi cuantificării riscului de credit
  3. Creșterii calităţii creditelor;
 • Stabilirea criteriilor uniforme de apreciere a clientului și oferirea recomandărilor ce țin de credibilitatea persoanei a cărui portofoliu se examinează;
 • Biroul istoriilor de credit (BIC) Via Scope a primit licenţa cu Nr. 000915 de la Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) pe 22 aprilie 2019. Activitatea BIC ”Via Scope” SRL este reglementată de Legea nr. 122 din 29.05.2008 privind birourile istoriilor de credit şi este supravegheată de CNPF, care este autoritate publică autonomă, responsabilă faţă de Parlament, care autorizează şi reglementează activitatea participanţilor pe piaţa financiară (https://www.cnpf.md/ro).

  Misiunea BIC Via Scope este de a reduce nivelul de supraîndatorare a populației printr-o informare complexă, veridică şi actualizată a clienţilor săi. Acest fapt le va oferi clienţilor posibilitatea de a lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la utilizarea produselor și serviciilor financiare.

  Astfel, BIC Via Scope oferă posibilitatea verificării solicitanţilor de credite şi evaluarea credibilităţii acestora. Acest fapt va contribui la identificarea persoanelor supraîndatorate şi la uşurarea procesului de recuperabilitate a datoriilor. Menţionăm faptul că BIC Via Scope oferă clienţilor săi un instrument eficient de estimare în regim online a credibilităţii viitorilor debitori, atât persoane fizice cît şi persoane juridice.

  Organele de conducere:

 • Consiliul Societății (Președintele Consiliului),
 • Organul executiv - Director
 • Consiliul Societății: Vitalie URSACHI (Președintele Consiliului), Alexandru RUSSU, Viorel AFANSIUC.

  Organul executiv: Viorel AFANASIUC - Director.

  "PFB CONSULTING S.R.L." - 100%.

SERVICII

Biroul istoriilor de credit "VIA SCOPE"S.R.L. prestează următoarele servicii:

Raportul de credit

Raportul de credit este produsul de bază al Via Scope, ce prezintă rezultatul prelucrării de către sistemul informațional a datelor privind angajamentele financiare a persoanei vizate. Informația prezentă în raportul de credit reflectă gradul de îndatorare a persoanei și servește un instrument obiectiv de evaluare a capacității de rambursare a creditelor.

Probality of Default

este un instrument, bazat pe modele matematice/statistice utilizat în procesul de analiză, care indică probabilitatea că persoana vizată îți va onora sau nu obligațiunile contractuale. Di SCOPE este un mecanism individualizat, elaborat pentru fiecare client în parte, în dependență de caracteristicele produselor oferite de el, dar și analitica tuturor componentelor a angajamentelor incluși în baza de date, deținută de Via Scope

Notificarea persoanelor

Notificarea persoanelor privind riscurile ce vor surveni în urma scăderii nivelului de credibilitate, bazat pe Raportul de credit, cauzat de includerea în baza de date Via Scope a informației despre angajamentele financiare restante, în cazul neachitării acestora. 

Abonamente

Prețul serviciilor oferite de Biroul Istoriilor de Credit Via Scope SRL sunt reflectate în tabelul ce urmează: 

Abonament lunar
(lei, fără TVA)
Rapoarte în abonament
(buc.)
Preț raport extraabonament
(lei, fără TVA)
1300 30 40,00
2400 65 40,00
3800 110 40,00
7600 225 40,00
11500 350 40,00

Clienții noștrii

Biroul istoriilor de credit "VIA SCOPE" S.R.L cooperează cu următoarele companii:

CONTACTE

Adresa

MD 2071, mun. Chișinău,
str. Alba Iulia, 75, et. 7,
Republica Moldova,
IDNO: 1013600028924
Tel. 067448844

Rechizite bancare

IBAN: MD18AG000000022512154369
Codul Băncii: AGRNMD2X885
BC: Agrioindbank”, fil. nr. 1